AVG protocol


Algemene voorwaarden en privacybeleid

Algemene Verordening Gegevensbescherming voor kleine ondernemers.
Ingaande op 16 Februari 2020.

De AVG ziet binnen de gehele EU toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).
Het privacy beleid van Save That Ass is op deze wet gebaseerd ter bescherming van persoonsgegevens in het volgende.


Persoonsgegevens

De gegevens die gedeeld worden met Save That Ass zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze uitdrukkelijk met de stichting gedeeld zijn.
Voorbeelden hiervan zijn verzending van producten en het versturen van nieuwsbrieven.

Save That Ass legt gegevens vast die noodzakelijk zijn voor de verwerking van donaties en giften en het verzenden van haar producten.
Er worden niet meer gegevens verzameld dan voor het doel noodzakelijk.

Save That Ass neemt alleen donateurs, klanten en volgers aan die zich uit eigen initiatief inschrijven.
Gegevens worden niet op een andere wijze verzameld.


Donateursgegevens

Save That Ass kan donateurs persoonlijk bedanken. Dit wordt in alle gevallen in overleg gedaan.
Zonder toestemming wordt er geen openbare melding gemaakt van de gift en donateur.


Website

De website https://www.savethatass.org is voorzien van een SSL certificaat. Wij plaatsen geen cookies.


Derden

Save That Ass deelt geen gegevens met derden, tenzij dit uitdrukkelijk verzocht is (bijv. verzending van producten via PostNL).


Recht op juistheid

Indien gewenst is het voor betrokkenen ten alle tijden mogelijk om hun gegevens te laten wijzigen of verwijderen.
Hiervoor kan contact worden opgenomen met info@savethatass.org.


Dataopslag

De persoonsgegevens worden enkel lokaal op de computer en als back-up op een externe harde schijf bewaard, bij de secretaris van Save That Ass.
Zij is tevens de toezichthouder op het naleven van de AVG binnen de stichting. De computer is passend beveiligd en de harde schijf wordt afgesloten bewaard.


Toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal

Sinds de oprichting vraagt Save That Ass toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal aan alle betrokkenen.


Contact

Voor vragen over het privacybeleid kan contact worden opgenomen met info@savethatass.org.